top of page

اسپانسرشیپ خانواده

"خانواده ها قطب نماهایی هستند که ما را راهنمایی می کنند. وقتی که ناامید می شویم آنها الهام بخش برای رسیدن به قله و آسایش هستند."

- برد هنری

خانواده ها همه مسائل را راحت تر می کنند، حتی مشکلات را نیز قابل تحمل تر می کنند. ترک کردن منبع خوشحالیمان در بخش دیگری از دنیا و شروع یک زندگی جدید از صفر، کار ساده ای نیست! به همین دلیل، یکی از اهداف دولت کانادا تسهیل دیدار مجدد خانواده ها است. برخی از اعضای خانواده ممکن است واجد شرایط اسکان در کانادا به طور دائم تحت دسته خانواده باشند.

حمایت مالی موفقیت آمیز از اعضای خانواده، فراتر از بایگانی چندین فرم است و با قوانین دیگری همراه است. در نیلاک ما زندگی شما را آسان تر می کنیم و بخشی از استرس را از روند مهاجرت عزیزانتان دور می کنیم. با به کار گیری رویکردی حرفه ای ما به شما این آرامش را می دهیم که درخواست تان در همان بار اول انجام می شود چراکه خانواده شما خانواده ما نیز هستند.

همسر یا شریک زندگی

فرزند یا فرزندخوانده

والدین یا مادربزرگ و پدربزرگ

اقوام یتیم

هر خویشاوند دیگری

bottom of page